Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kläder, Skor & Accessoarer
Kontor & Ergonomi
Packa & Skicka
Barutrustning
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Inredning & Gåvor
Verktyg, Maskiner & Vagnar
El & Belysning
Sommar
Profiltryckta artiklar

Brandskyddsprodukter för ökad säkerhet.

Årligen utbryter flera bränder runt om i Sverige, både på företag och i hemmen. Många av dessa bränder hade kunnat stoppas direkt om rätt brandskyddsutrustning hade funnits till hands. I vårt sortiment erbjuder vi brandfiltar, brandstegar, brandvarnare och brandsläckare som uppfyller kraven för att effektivt bekämpa de vanligaste brandtyperna. Upptäck våra brandskyddsprodukter och stärk din säkerhet för att vara redo om en brand skulle uppstå.

Guide: Brandsäkerhet

Om olyckan är framme är det viktigt att ha rätt brandskyddsutrustning på plats. Men vad är rätt brandskyddsutrustning?

Här nedanför kommer vi gå igenom olika typer av brandsläckare och vilka typer av bränder som brandsläckarna är effektiva emot. Vi kommer också ge dig tips på hur du ska tänka angående färgval och vilka typer av brandvarnare som finns att välja mellan.

Olika typer av brandsläckare

De tre vanligaste typerna av brandsläckare som finns på marknaden är: pulver, skum och kolsyre. De har alla olika egenskaper och är effektiva emot olika typer av bränder.

PULVERSLÄCKARE 

Genom att spruta på pulver på elden kommer elden att använda värmeenergin till att bryta ner pulvret. Det som händer med pulvret då är att det förångas och tränger undan syret i elden. 

 • Pulversläckare täcker de flesta typer av bränder
 • De har högst släckeffekt och rekommenderas för hemmabruk
 • Släcker ABC-bränder

KOLSYRESLÄCKARE

Genom att spruta koldioxid på branden, trängs syret undan och kväver branden. 

 • Kolsyresläckare lämpar sig bra för bränder i elektrisk utrustning
 • Släcker B bränder

SKUMSLÄCKARE

Genom att spruta skum på branden, förhindras syretillförsel och elden kvävs. Skummet lägger sig också som ett lager över brandgas vilket hindrar gasen från att tränga igenom. 

 • Skumsläckare används huvudsakligen inom industri och kontorsverksamhet
 • Mycket effektivt vid vätskebränder
 • Släcker AB bränder

I vårt sortiment av brandsläckare har vi främst pulversläckare och kolsyresläckare, men även skumsläckare för släckning av mindre bränder.  

 

Brandklass brandsläckare

brandklasser.jpg

På brandsläckare står det en bokstav t.ex. A, B eller C. Bokstaven anger vilken brandklass som brandsläckaren är godkänd för och beskriver vilka typer av bränder som brandsläckaren är effektiv emot. En brandsläckare kan vara godkända för en eller flera brandklasser.

Information finns där för att vägleda dig i valet av brandsläckare. De olika bokstäverna står för:

 • A = Glödbränder som kan uppstå vid brand av organiska material som trä, papper, textilier mm.
 • B = Brand som kan uppstå av brännbara vätskor som olja, bensin, målarfärg mm.  
 • C = Gasbränder
 • D = Metallbränder
 • F = Bränder som kan uppstå vid användning av matolja och stekfett

 

Brandsläckare i olika färger

fargade-brandslackare-min.jpg

allmänna platser och arbetsplatser ska brandsläckare vara röda.

I stressade situationer, som vid en brand, ska brandskyddsutrustningen vara enkel att identifiera och därför är det viktigt att den är av röd varselfärg!

Brandsläckare finns i flera olika färger och snygga designer som gör att brandsläckaren inte sticker ut. Brandsläckaren blir då en mer naturlig del av hemmet. Det är en följd av att intresset för brandsäkerhet har ökat de senaste åren. 

I privata hem får brandsläckare ha en annan färg än röd. Röda färger sticker ofta ut i hemmet vilket gör att många väljer att placera dem i garderober.

Enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är det viktigare att det finns en brandsläckare i hemmet än att det finns en röd brandsläckare. 

 

Att tänka på vid val av brandsläckare

När du ska välja brandskyddsutrustning är det framför allt fyra frågor som du bör ställa dig: 

1) Vilka typer av bränder kan uppstå?

2) Vilken typ av brandsläckare är mest effektiv? Behövs det flera brandsläckare?

3) Var ska brandsläckaren placeras?

4) Vem ska använda brandsläckaren?

Tänk igenom hur din situation ser ut och välj en brandsläckare som är lämpligast för dig och din verksamhet. Ska den placeras på en arbetsplats är det viktigt att utbilda personalen om hur brandsläckaren fungerar samt var den är placerad. 

 

Så kontrollerar du din brandsläckare

kontroll-av-brandslackare.jpg

En brandsläckare måste kontrolleras regelbundet. Detta görs för att se till att brandsläckaren fungerar den dagen som du behöver använda den i skarpt läge. Att ha en okontrollerad brandsläckare kan ge en falsk trygghet.

När du kontrollerar din brandsläckare ska du kolla upp följande:

 • Tryckmätaren skall vara i det gröna fältet
 • Slangen skall vara monterad och hel utan skador
 • Plomberingen skall sitta kvar

 

Hur länge håller en brandsläckare?

Vid rätt förvaring av en brandsläckare håller den i ungefär tio år. Konsumentverket rekommenderar att man gör en kontroll av sina brandsläckare vart femte år.

Har du en pulversläckare kan du hålla örat intill brandsläckaren samtidigt som du vänder på den för att kontrollera att pulvret rinner ner. Hör du ingenting kan pulvret ha klumpat ihop sig och behöver då servas.

Datummärkning och tillverkningsår finns längst ner på brandsläckaren.

Olika typer av brandvarnare

 

Brandvarnare

Bränder kan sprida sig mycket fort och det viktigaste momentet vid en brand är att snabbt upptäcka var och hur det brinner och agera därefter. 

Brandvarnare är idag vanligt förekommande i de flesta hem och arbetsplatser, men det är inte alla som vet att det finns olika typer av brandvarnare. Här nedanför har du de fyra vanligaste brandvarnartyperna: 

BRAND- OCH RÖKVARNARE

Den vanligaste typen av brandvarnare är den som varnar för glöd/pyrande bränder. Denna kategori av brandvarnare varnar när den känner av brandrökens partiklar. Brand- och rökvarnare kan användas i bostäder, fritidshus, kontorsmiljöer m.m.

TEMPERATURVARNARE

Temperaturvarnare varnar när temperaturen går över 58°C. Temperaturvarnare placeras med fördel i utrymmen där vanliga brandvarnare kan ge i falsklarm. Exempel på sådana utrymmen är fuktiga, kalla eller dammiga utrymmen som t.ex. vindar, förråd, källare, garage m.m. Temperaturvarnare kan användas som komplement till tradionell brandvarnare. 

KOLMONOXIDVARNARE

Kolmonoxidvarnare varnar för giftig gas utan färg, lukt eller smak som bildas under en brand. Kolmonoxidvarnare kan användas som komplement till traditionell brand- och rökvarnare, men aldrig ersätta dem. 

GASVARNARE

​Gasvarnare varnar för läckage av olika brännbara gaser som t.ex. gasol, propan, butan, naturgas m.m. Gasvarnare placeras i miljöer där gasläckor kan uppstå t.ex. kök, husvagnar, båtar m.m.

Utöver ovannämda brandvarnare hittar du även vattenvarnare i vårt sortiment. Vattenvarnare varnar vid vattenläckage från t.ex. diskmaskiner, tvättmaskiner och andra våtutrymmen. Ett praktiskt komplement som kan hjälpa till att skydda ditt hem och ditt kontor. 

 

När olyckan är framme.

I vårt sortiment finns robusta och välutrustade första hjälpen set i form av lådor, väskor och skåp för alla typer av arbetsplatser.

Handla efter bransch.

Hitta rätt produkter för just din bransch, och se vad andra i liknande verksamhet köper.

TILL BRANSCHSIDAN

Hållbarhet.

Vi är certifierade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet. Läs mer om vad detta innebär för våra kunder och om vårt miljöarbete.

Läs mer

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information