Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kläder, Skor & Accessoarer
Kontor & Ergonomi
Packa & Skicka
Barutrustning
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Inredning & Gåvor
Verktyg, Maskiner & Vagnar
El & Belysning
Sommar
Profiltryckta artiklar

Diskskola.

Här kan du lära dig mer om disk. Lär dig mer om diskprocessen, diskutrustning, restaurangdiskmaskiner och de olika faktorerna som påverkar diskresultatet. Genom kunskap om hur du diskar på rätt sätt kan du få bättre diskresultat samtidigt som du minskar förbrukningen av kem, vatten och energi.

Populära diskkategorier

Oavsett om det handlar om bestick, glas och tallrikar som dina kunder använder i din restuarang eller om det handlar om köksredskapen och utrustningen du använder i köket är det mycket viktigt att de är rena och fräscha. Det innebär att det ska vara rena från allergener, skadliga mikroorganismer och kemikalier som används i restaurangkök dagligen. 

Här på denna sidan har vi samlat kunskap om diskning som ger dig en ökad förståelse för utrustningens betydelse i diskprocessen, de olika faktorerna som behövs för effektiv rengöring och du får även många tips som du kan ta med dig till din verksamhet.  

Genom att ha rätt teknik kan du spara tid, energi och pengar. Här nedanför hittar du enkla tips att ta med dig in i ditt diskrum.

Tips från våra diskservicetekniker

 • Förarbete: Rätt förarbete är viktigt för att få disken ren och slippa onödig omdiskning. Matrester ska skrapas bort och bestick bör blötläggas. Tallrikar och bestick skall sedan spolas av i sina diskkorgar i en vattentemperatur om 35°C. Tänk på att välja rätt diskkorg utifrån vad som ska diskas.
 • Diskning: Kontrollera diskmaskinen innan du påbörjar diskning. Se exempelvis till att silarna är rena, att diskarmar är rena och snurrar som det ska, att diskvattnet är fräscht och att gardinerna sitter på rätt plats och inte är trasiga. Kontrollera även att det finns tillräckligt med maskindiskmedel kvar i förpackningen, att kassetten sitter rätt i hållaren och att doseringsutrustningen lyser.
 • Temperatur: Temperaturen för disken bör vara minst 60°C.
 • Slutspolning & Torkning: Kontrollera att det finns tillräckligt med torkmedel kvar i förpackningen och att munstyckena som sköter slutspolningen inte är blockerade. Temperaturen för slutspolning bör ligga mellan 80-90°C.

Rekommenderade rutiner för diskning

REKOMMENDERADE RUTINER VID

Handdiskning.

 • Använd rena diskredskap i bra skick
 • Skrapa av matrester, servetter och liknande. Detta för att unvika för att få ner det i avloppet
 • Spola av diskgodset med ljummet vatten
 • Diska med handdiskmedel tills smuts har lossnat 
 • Skölj av diskgodset under rinnande vatten
 • Kontrollera att det blev rent 
 • Låt diskgodset lufttorka på en ren yta eller torka med rena kökshanddukar eller papper

REKOMMENDERADE RUTINER VID

Maskindisk.

 • Skrapa av matrester, servetter och liknande. Detta för att unvika för att få ner det i avloppet.
 • Sortera diskgodset i rätt diskkorg
 • Kontrollera diskmaskinens inställningar och temperaturer. Disktemperatur ska vara minst 60°C, slutsköljning ska ligga mellan 80 och 90°C.
 • Spola av diskgodset med ljummet vatten.
 • Fyllda diskkorgar diskas i diskmaskinen enligt programmet. Bestick diskas två gånger – först liggande sedan stående i bestickställ.  
 • Kontrollera att det blev rent
 • Låt överskottsvatten rinna av
 • Låt disken lufttorka
 • Sortera in ren torr disk på sina platser. Kontrollera samtidigt att disken är ren och fri från fläckar och sortera bort alla spruckna, slitna och trasiga föremål

Diska rent i 6 steg

1. Kontrollera diskutrustningen.

Kontrollera att diskmaskinen är ren från smuts.

Lägg tillbaka lösa delar.

Kontrollera att det finns DISK- OCH TORKMEDEL.

2. Vatten och temperatur.

Fyll på med vatten och kontrollera temperaturen. 

Disktemperatur: 60°C

Spoltemperatur: 85°C

3. Sortera disken i rätt diskkorg.

Tallrikar, glas och bestick ska sorteras var för sig. 

4. Förberedelse av bestick och tallrikar.

Skrapa av matrester och spola noggrant bestick och tallrikar.

Besticken ska blötläggas och DISKAS TVÅ GÅNGER, först liggande sen stående. 

5. Förspola disken.

Förspola disken i temperatur på max 35°C.

Har du för hög temperatur i när du fördiskar riskerar du att stärkelser bränns fast i diskgodset.

6. Rengör diskmaskinen.

Diskmaskinen ska rengöras noga varje kväll. 

Använd EJ SKUMMANDE MEDEL.

Om disken inte blir ren.

Om något krånglar kan vi snabbt vara på plats för att hjälpa till. Det finns dock några saker som du själv kan börja med att kontrollera om disken inte blir riktigt ren.

Läs mer

diskskola-zinners-bred.jpg

Sinners cirkel

Sinners cirkel är en modell som enkelt illustrerar hur faktorerna kem, temperatur, mekanisk påverkan och tid påverkar diskresultatet. 

För effektivt resultat behövs en bra kombination av de olika faktorerna. Modellen utgår ifrån principen att för att du ska få ett godkänt resultat måste cirkeln vara hel. Om du minskar någon av de olika faktorerna måste du kompensera genom att öka någon av de andra faktorerna för att diskresultatet ska bibehållas. Exempel: om du inte uppnå den rekommenderade disktemperaturen på vattnet kommer du att behöva öka dosen av kemikalier och/eller förlänga disktiden för att få ett godkänt diskresultat.  

Här nedanför kommer vi gå igenom de olika faktorna och hur de påverkar diskresultatet.

Kem

diskskola-zinners-cirkel-kem.jpgFör att få ett bra diskresultat krävs det två typer av kem: diskmedel och torkmedel.

Diskmedlets uppgift i diskprocessen är att:

 • Lösa upp och förtvåla fett
 • Avhärda vattnet genom att binda kalk som finns i vattnet
 • Öka vattnets smutsbärande förmåga

Diskmedel finns i flera olika former som alla har olika egenskaper - fast, flytande, pulver eller granulat. Vill du veta mer om våra olika typer av maskindiskmedel rekommenderar vi att du kollar in denna sidan om olika typer av maskindiskmedel.

Torkmedel kommer i flytande form och tillför följande:

 • Ta bort vattnets ytspänning
 • Ge snabb avrinning
 • Ge fläckfritt diskgods

 

Temperatur

diskskola-zinners-cirkel-temp.jpgDiskningsprocessen består av flera olika delar. I början av diskningsprocessen, förspolningen, är det viktigt att temperaturen inte är för hög. Om temperaturen är för hög när du förspolar riskerar du att proteiner och stärkelser stelnar och fastnar i diskgodset. Därför ska förspolning ske i ljummet vatten. 

Disktemperaturen avgörs av en kombination av diskmedel och tid. Temperaturen ska vara varmt nog för att lösa upp diskmedlet samt se till att matrester och fett tvättas bort. Våra rekommendationer är att disktemperaturen ska vara över 60°C någon gång under diskprocessen. 

Slutsköljningen ska ha en ska ha en temperatur mellan 80°C och 90°C. Temperaturen skall vara hög för att döda bakterier och mikroorganismer. Den höga temperaturen hjälper också till att snabba på torkningen. Vi rekommenderar inte att du använder temperaturen över 90°C för då riskerar du mycket ångbildning som kan resultera i hög luftfuktighet i dina lokaler. 

Här nedanför ser du vilka temperaturer som vi rekommenderar vi diskning i maskin:

 • Förspolning: Mellan 35-40°C. 
 • Disktemperatur: Minst 60°C
 • Slutsköljning: Mellan 80°C och 90°C. 

Här nedanför ser du en illustration av de olika zonerna i en tunneldiskmaskin och vilka temperaturer som varje zon ska hålla.

 

Diskskola-temperaturer.jpg

 

Mekanisk verkan

diskskola-zinners-cirkel-mek.jpgDen mekaniska verkan innebär är diskmaskinen arbetsprocesser. För att ge diskmaskinen bra förutsättningar för att kunna leverera bra diskresultat kan du göra följande:

RENGÖR DISKMASKINEN REGELBUNDET

En ren diskmaskin resulterar i bättre diskresultat. Därför är det viktigt att grundligt rengöra diskmaskinen minst en gång om dagen. 

I den dagliga rengöringen bör du se över följande:

 • Diskarmar
 • Pumpsilar
 • Nivårör
 • In- och utvändig rengöring av diskmaskinen

PLACERA DISKGODSET KORREKT

Genom att använda rätt diskbackar och stacka disken på rätt sätt kan du förenkla diskmaskinens arbete.

TIPS! När du diskar tallrikar, skärbrädor och andra större diskgods i tunneldiskmaskiner ska du placera godset emot dig. Genom att göra detta minskar du risken att diskvatten från olika diskprocesser hamnar i fel vattentank. 

 

Tidens verkan

diskskola-zinners-cirkel-tid.jpgTiden i diskprocessen är hur länge diskningen pågår. Det som avgör disktiden är som vi beskrivit ovan en kombination diskmedel och temperaturer. Diskmaskiner idag har ofta förprogrammerade program där disktiden är anpassad efter den typ av diskgods som ska diskas, diskkem och temperatur.

Vi rekommenderar att du följer diskmaskinen instruktioner vid diskning. Välj ett diskprogram som är anpassat efter det diskgods som du ska diska för bästa resultat. 

Diskbackar och diskutrustning

Diskbackar

Rätt diskutrustning underlättar mycket i diskrummet. Det underlättar det för personalen i sitt dagliga arbete och gör att de kan göra ett bättre och effektivare arbete. Genom att diska med tallrikar, bestick och glas i rätt diskbackar och med rätt tillbehör kan du säkerställa att diskresultatet blir optimalt samtidigt som du minskar du risken för kross.

Genom att diska rätt kan du även minska energikostnader och kostnader för kem, då disken inte kommer att behövas diskas om. 

Rätt utrustning i diskrummet bidrar till:

 • Renare diskresultat
 • Mindre kross
 • Lägre energiförbrukning
 • Lägre personalkostnader
 • Bättre arbetsmiljö

Standardmåttet för diskbackar är 50x50 cm och det finns en rad olika modeller anpassade för olika typer av ändamål. Här nedanför kommer vi att gå igenom olika diskbackar och praktiska tillbehör. 

Restaurangdiskmaskiner

Det är en stor skillnad på professionella diskmaskiner för storkök och restauranger jämfört med traditionella hushållsdiskmaskiner. Diskning av kastruller, porslin och glas i restauranger och storkök måste gå snabbt och diskas effektivt då serveringstempot är högt. Vissa program i restaurangdiskmaskiner kan vara så korta som 30 sekunder.

Vanliga hushållsdiskmaskiner har vanligtvis inte tillräcklig med kapacitet och diskcykel är för lång för att vara ändamålsenlig för en restaurangverksamhet.

På marknaden finns det främst fyra olika typer av restaurangdiskmaskiner:

 • Underbänkdiskmasker
 • Huvdiskmaskiner
 • Automatiserande tunneldiskmaskiner
 • Grovdiskmaskiner

diskskola-underbankdiskmasker.jpg

Underbänkdiskmasker

Underbänkdiskmasker är mindre diskmaskiner som inte tar upp mycket plats. Detta gör dem populära för mindre caféer, barer, restauranger etc.

Nackdelen med denna typ av maskin är dels den mindre volymen disk som de kan hantera och de är mindre ergonomiska att jobba med eftersom diskbackar måste lyftas in och ut ur maskiner. 

Diskskola-Huvdiskmaskiner.jpg

Huvdiskmaskiner

Huvdiskmaskiner är den vanligast förekommande diskmaskinstypen i restauranger och storkök. Huvdiskmaskinen är en stor maskin som är delad i mitten. Man öppnar den genom att skjuta upp den överdelen och därefter skjuter man in en diskback med det som ska diskas.

Huvdiskmaskiner har oftast två steg i diskprocessen: manuell fördisk samt kem- och slutsköljningsprocess i ett. Det gör dem kompakta och anpassningsbara till flera olika diskutrymmen.

diskskola-Tunneldiskmaskiner.jpg

Tunneldiskmaskiner

Tunneldiskmaskiner är den största varianten av diskmaskiner. Denna diskmaskinstyp har en stor kapacitet och förekommer i storkök, skolkök och större restaurangverksamheter där man serverar över 400 portioner per dag.

Tunneldiskmaskiner är ofta helt automatiserade och diskningsprocessen går på ett löpande band genom diskmaskinens olika zoner.

De olika zonerna i en tunneldiskmaskin är: förspolning, fördisk, kemdisk och slutspolning.

 

Grovdiskmaskiner

Grovdiskmaskiner används ofta för rengöring av större restaurangutrustning som kastruller, kokkärl, kantiner, grytor, grillgaller, brickor, behållare etc.

Grovdiskmaskiner kan spara tid och kraft i storkök och restauranger då det inte behövs läggas tid på att skrubbning ooh blötläggning av diskgods. 

Grovdiskmaskiner använder ofta en kombination av vatten, granulat och diskmedeler vid diskning som tillsammans ger ett gott diskresultat.

 

Vattenhårdhet

diskskola-vattens-hardhet-karta.jpgVattenhårdhet är en faktor som kan spela stor roll för diskresultatet. Vattenhårdhet är ett mått som anger hur mycket mineraler som vattnet innehåller. De mineraler som avses är främst kalcium och magnesionjoner.

Hårt vatten har en hög halt av mineraler medan mjukt vatten har en låg halt av mineraler. Måttenheten för vattenhårdhet är i Sverige °dH som benämns tyska hårdhetsgrader (grad deutscher Härte). 1°dH innebär 10mg kalk per liter vatten.

 

Vattenhårdheter i Sverige

I Sverige har vi följande indelning av vatten hårdhet, se karta.

diskskola-mjukt-vatten.jpg   0 - 6 °dH = Mjukt

diskskola-Medelhart-vatten.jpg   7 - 13 °dH = Medelhårt

diskskola-Hart-vatten.jpg   14 - 20 °dH = Hårt

 

Vilken betydelse har vattenhårdhet för diskprocessen? 

I regioner med hårt och medelhårt vatten bildas kalkavlagringar lättare pga. av den högre kalkhalten i vattnet. Det kan påverka diskresultatet och det går även åt mer diskmedel i hårt till medelhårt vatten.

För att förebygga kalkavlagringar rekommenderar vi dig att använda ett kem som bryter ner och förhindrar kalk. I Tingstads sortiment heter det medlet Antikalk. Bor du i en region med hårt vatten rekommenderar vi att du använder Antikalk diskmedel.

I områden med mjukt vatten har du bra förutsättningar för att få ett bra diskresultat. Vatten kan dock bli för mjukt vilket kan innebära det lättare bildas skum i diskmaskinen. Detta inträffar ibland när vattnet har en hårdhet mellan 0 – 4 °dH och då kan det krävas justering av doseringen för att korrigera detta.

Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta våra duktiga disktekniker som kan hjälpa dig att mäta vad vattnets har för hårdhetsgrad där du verkar.

Säkerhet i diskrummet

Kunskap om pH-skalan ökar säkerheten

pH-skalan är graderad från 0-14, där 7 är neutral. Värden under 6,5 anges som surt och värden över 7,5 anges som basiska eller alkaliska. pH-skalan är viktig att ha kunskap om i diskrummet eftersom sura och basiska medel kan vara mycket starka och frätande. Därför ska du använda skyddsutrustning som skyddshandskar och förkläde när du arbetar med kem i diskrummet.

Enligt arbetsmiljölagen ska du som arbetsgivare även se till att det finns beredskapsrutiner och Första hjälpen-utrustning som är anpassad efter riskerna som finns i verksamheten. Det innebär att du ska ha rätt skyddsutrustning nära till hands utifrån potentiella risker som kan uppstå. Du har också som arbetsgivare skyldighet att märka ut skyddsutrustningen med tydliga skyltar och se till att den är lättillgänglig för personalen.  

pH-värdet anges i produkternas beskrivning och/eller i produkternas säkerhetsdatabladen som du hittar på produkternas sida. Tänk på att följa anvisningarna angående eventuell dosering.

 

Farosymboler

I diskrummet kommer man i kontakt med många olika ämnen som i vissa fall kan vara farliga om de inte hanteras på rätt sätt.

För att du ska vara medveten om vilka faror som användandet av olika medel kan innebär har vi nedanför samlat olika farosymboler med förklaringar.

På våra kemiska medel finns symboler utmärkta på förpackningarna.

Hygientips från Tingstad

Hygiensäkra diskmaskinen.

Spela film

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information