Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kläder, Skor & Accessoarer
Kontor & Ergonomi
Packa & Skicka
Barutrustning
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Inredning & Gåvor
Verktyg, Maskiner & Vagnar
El & Belysning
Sommar
Profiltryckta artiklar

Hållbarhet.

Vi förser den nordiska marknaden med 120 000 artiklar, vilket ger oss ett stort ansvar. Vi är engagerade i att driva flera hållbarhetsfrågor för att påverka våra leverantörer, vår egen verksamhet och våra kunder. 

Vårt engagemang slutar inte där – vi är också involverade i en rad projekt som kan bidra till att göra världen lite bättre.

Gå till: Tingstads hållbarhetsmål Miljö & kvalitet | Tingstad hållbarhetspolicy | Projekt vi stödjer | Klimatkompassen® | Ett mer hållbart val

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

VÅRA MÅL 2023

Förnyelsebar energi.

 • Minska vår energiförbrukning
 • Minska vår fjärrvärmeförbrukning
 • Minska våra utsläpp från våra tjänstebilar
 • Förnya och miljömässigt förbättra vår fordonsflotta

VÅRA MÅL 2023

Anständiga arbetsvillkor & god ekonomisk tillväxt.

 • 100% av våra leverantörer ska ha signerat vår Code of conduct
 • Öka andelen besökta leverantörer i riskländer
 • Öka kundnöjdheten hos våra kunder och aldrig understiga 95% kundnöjdhet

VÅRA MÅL 2023

Ansvarsfull konsumtion.

 • Öka kännedomen kring olika material genom vår materialguide
 • Alla våra produkter som är avsedda för matkontakt ska ha godkänd dokumentation
   
 • Alla våra kemikalier ska följa REACH-lagstiftningen, samt att produkterna ska ha säkerhetsdatablad
 • All vår personal som hanterar farligt gods ska vara utbildade inom ADR

VÅRA MÅL 2023

Klimatpåverkan.

 • Minska onödiga transporter
 • Vi ska hålla en hög leveranssäkerhet
 • Minska utsläppen från våra lastbilar
 • Miljömässigt förbättra vår lastbilsflotta
 • Minska vår vattenförbrukning

Hållbarhetsredovisning 2023

Hur lyckades vi med målen 2023?

I vår Hållbarhetsredovisning förklarar vi hur vi har identifierat vilka mål vi ska arbeta med och redovisar vad vi har arbetat med inom varje mål och hur vi har lyckats uppnå dem.

 

TILL REDOVISNINGEN

HÅLLBARHETSPOLICY & PLASTVISION 

Tingstad hållbarhetspolicy

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet. Vi är länken mellan producent och brukare och omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsvision är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Vi har valt att fördela vårt hållbarhetsområde till fyra primära områden där vi vill och skall göra skillnad.

Våra leverantörer

Våra leverantörer betraktas av oss som en förlängd del av vår verksamhet. Deras fabriker, påverkan på miljön och medarbetares arbetsvillkor utgör en väsentlig del av de produkter som vi sedan tillhandahåller på den nordiska marknaden. Det innebär att de företag som vi samarbetar med måste följa arbetsrättigheter och arbetssäkerhetsstandarder i likhet med de som våra egna medarbetare på Tingstad har.

Att vara en av Tingstads leverantörer innebär också att vi kräver och säkerställer att de, precis som oss, tar hänsyn till miljön och omvärlden. De förväntas ha en etablerad miljöpolicy som genomsyrar deras verksamhet. Vår "Code of Conduct" och de revisioner som genomförs hos våra leverantörer är viktiga verktyg i hur vi kommunicerar, följer upp och förbättrar villkoren för de företag och medarbetare som producerar de varor som Tingstad förser den nordiska marknaden med.

Vår egen verksamhet

Att bedriva verksamhet, oavsett karaktär, görs i någon form på bekostnad av miljön. Här har vi valt att sätta upp tuffa riktlinjer och mål som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet bedrivs med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Våra transporters utsläpp ska optimeras och därmed i relation minska varje år.

Våra medarbetare ska besitta kunskap om hur de kan bistå med hållbar vägledning till våra kunder och själva ha kännedom om hur de kan skapa en mer hållbar arbetsdag på Tingstad.

Vår egen verksamhets avfall och energiförbrukning ska optimeras och därmed i relation minska varje år.

VÅRT SORTIMENT

Vi har etablerat oss som en aktör med en enorm bredd i vårt sortiment. Med detta anser vi att ett stort ansvar följer. Förutom bredden av vårt sortiment skall vi också erbjuda våra kunder en liknande bredd när det kommer till miljömässiga produktalternativ.

Vi skall därför säkerställa att vår produktportfölj innehåller en väl komponerad sammansättning av produkter som:

 • Lämpar sig väl för återbruk eller återvinning
 • Är producerade på ett ansvarsfullt eller närproducerat sätt
 • Är tillverkade av fossilfri råvara eller tar naturens resurser i så lite anspråk som möjligt
 • Har en certifierad miljömärkning

År 2014 upprättade vi en produktavdelning som vi kallar Ett mer Hållbart Val. Vår vision är att vi skall ligga i framkant inom detta segment och ständigt presentera nya, innovativa alternativ.

Vi skall fortsatt respektera att våra kunder värdesätter olika miljöaspekter när det kommer till produktval och därför löpande fylla på nyheter inom samtliga dessa 4 grenar av mer hållbara produktval.

Vår omvärld

De delar av världen eller samhället som vi genom vårt företagande inte direkt kan påverka berör oss på Tingstad ändå, på en medmänsklig nivå. Vi har beslutat oss för att varje år avsätta en del av vårt företags vinst till att förändra förhållandena för individer både i Sverige men även utanför Sveriges gränser.

Vi ska identifiera initiativ, organisationer, föreningar och satsningar som har för avsikt att förändra och förbättra förhållandena för mindre priviligierade eller utsatta människor omkring oss, som vi som medarbetare eller företagare inte normalt når i vår vardag.

Vår plastvision

Likväl som plasten är ett material som kan bidra till ett hållbart samhälle genom exempelvis optimerade transporter och ökad hållbarhet på livsmedel, bidrar plasten även till miljöbelastning i form av förbrukning av fossil råvara och allvarliga effekter vid nedskräpning i våra hav och natur.

Tingstad har upprättat en plastvision för att minska, ställa om och ta ansvar för den plast som vår verksamhet brukar och säljer.

 • Senast år 2019 ska Tingstad erbjuda minst ett alternativ till samtliga engångsartiklar i plast som vi säljer - MÅL UPPNÅTT!
 • Senast år 2021 ska engångsartiklar som tallrikar, sugrör, bestick och drinkpinnar ha fasats ut ur sortimentet
 • Senast år 2025 ska 50% av alla engångsartiklar vi säljer bestå av fossilfri råvara eller återvunnen fossil råvara.

Projekt vi stödjer

Tingstad-Plastic-Bank

Plastic Bank.

Tingstad är stolt partner med Plastic Bank sedan 2021. Vi lanserade nya produkter, pumptvålar och rengöringssprayer, märkta med Plastic Banks symbol under 2022. För varje såld flaska, i samarbete med Plastic Bank, förhindrar vi 5 plastflaskor från att förorena havet. Detta är en del av vårt engagemang för en bättre miljö och samhälle.

Giving Tuesday.

Giving Tuesday skapades 2012 som en motreaktion till konsumtionsdagar som Black Friday och Cyber Monday, där fokus istället handlade om omtanke, givande och en uppmuntran att göra gott. 2023 var Tingstad med och stöttade Giving Tuesday med uppmaningen att swisha 20 kronor, motsvarande en frukost till en människa i hemlöshet. Gensvaret var fint och detta resulterade i att Tingstad och Tingstads anställda totalt skänkte 1007 st frukostar tillsammans. Pengar och frukostar som gör stor skillnad där det verkligen behövs.

Beepartners.

Tingstad stödjer Beepartners. Beepartners mission är att skapa grönare städer för framtiden och att gynna den biologiska mångfalden. Våren 2021 flyttade 30000 bin in i en kupa på taket till vårt huvudkontor i Göteborg. Genom att vara fadder till alla dessa bin gynnar vi vår närmiljö samtidigt som vi utvecklar vårt miljöarbete och hoppas sprida kunskapen om binas roll som pollinatörer. Hur viktiga bin och pollinerande insekter är för oss människor har nog inte undgått någon. Bin och andra pollinatörer spelar en nyckelroll för den biologiska mångfalden och för matproduktionen.

Vi har redan under hösten 2021 fått skörda vår första honung, vilket i sig är ytterligare en god och härlig fördel med att vara faddrar till bin.

Stiftelsen Fistulasjukhuset.

Sedan 2009 stöder Tingstad Stiftelsen Fistula med årliga bidrag. Fistulasjukhuset i Addis Abeba, Etiopien, hjälper kvinnor som lider av förlossningsskador, obstetrisk fistula. Dessa kvinnor är ofta undernärda, lider av könsstympning och svåra förlossningar som leder till underlivsskador. Fistulasjukhuset ger dem operation och omvårdnad för att återvända till ett värdigt liv. Stiftelsen är beroende av donationer för sin verksamhet. Besök www.fistulasjukhuset.org för mer information.

Faktum.

Tingstad stödjer Faktum, Göteborgs gatutidning grundad 2001. Hemlösa eller de i socialt utanförskap kan sälja tidningen och tjäna pengar. Försäljarna köper den för 40 kronor, säljer för 80 och behåller mellanskillnaden. Det är mer än bara försäljning; det handlar om ansvar, rutiner och social gemenskap. Faktum arbetar också för att öka medvetenheten om hemlöshet och socialt utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission.

Tingstad donerade 2020 vinterjackor till Göteborgs Räddningsmission samt livsmedel till till deras egna livsmedelsbutik Maträtt. Göteborgs Räddningsmission arbetar för att motverka utsatthet och utanförskap, med målet att ge varje individ ett värdigt liv. De möter utmaningar som brist på skyddat boende för kvinnor i nöd och hemlöshet i Göteborg, där 4 000 personer saknar tak över huvudet eller mat. Maträtt är en social matbutik som bekämpar matfattigdom och erbjuder arbetsträning för de med låg inkomst.

Miljö och Kvalitet

​Vi är certiferade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet.

Det här är vad våra kunder kan förvänta sig:

 1. Minst 98% av våra leveranser ska nå kund på utlovad tid. Vi mäter alla leveranser, och agerar direkt, utan dröjsmål om något går fel.

 2. Vi levererar bara produkter från producenter som följer gällande lagstiftning, och som uppfyller FN:s code of conduct. Vi utför kontinuerligt revisioner på fabriker i Asien och tillgodoser våra kunder med revisionsrapporterna.

 3. Vi dokumenterar vad våra kunder tycker. Varje åsikt räknas, och vårt mål är att omgående åtgärda eventuella synpunkter.

 4. Vi genomför kvalitetskontroller på våra kunders produkter, och garanterar spårbarhet genom hela produktionskedjan.

 5. Det är vår uppgift att hålla oss uppdaterade på de lagar och förordningar som våra kunders produkter omfattas av. En kund till Tingstad ska kunna granskas av myndigheter utan oro.

 6. Vi tar på oss ansvaret att löpande presentera produkter som utgör ett mer hållbart alternativ.

EN DEL AV VERKSAMHETEN

ISO sedan 90-talet.

Sedan 90-talet har vi varit ISO-certifierade och 2016 var vi en av de första i branschen att certifieras mot den nya miljöstandarden 14001:2015 och 9001:2015 för kvalitet.

Vårt ISO arbete innebär att alla våra avdelningar arbetar med miljö och kvalitet, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete.

Läs mer
VÅR CODE OF CONDUCT

En god affär handlar om mer än pengar.

Genom att ta ansvar och göra goda affärer som inte bara är bra för oss och våra kunder – utan för hela kedjan – väver vi samman hållbarhet med inköp.

Ett grundläggande krav vi ställer på alla våra leverantörer är att hålla en hög standard gällande etiska, sociala och miljömässiga förhållanden i sin verksamhet. Vi genomför även bokade besök, obokade besök och revisioner hos leverantörer i risklänger.

Läs mer
En lättare leverans

Vi levererar på wellpallar

Nu levererar vi även på wellpallar. En träpall väger 10-12 kilo medan en wellpall endast väger 2 kilo, något du kommer märka när du så småningom hanterar pallen. Wellpallens lättare vikt gör att mindre bränsle går åt i transporterna till dig som kund vilket i sin tur ger lägre CO2-utsläpp. Vår målsättning är att cirka 70% av våra pallar ska vara wellpallar. Viktbegränsningen på wellpallen är cirka 400 kg, vilket gör att träpall fortfarande kommer behöva användas i viss utsträckning

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information