Rengøring, Papir & Kemikalier
Køkken & Takeaway
Tøj, Sko & Tilbehør
Kontor & ergonomi
Pakning & Forsendelse
Barudstyr
Skadedyr, Beskyttelse & Sikkerhed
Indretning & Gaver
Værktøj, Maskiner & Vogne
Elektricitet & Belysning
Sommar
Profiltrykte artikler

Bæredygtighed.

Vi er engageret i at drive flere bæredygtigheds-spørgsmål for at påvirke vores leverandører, vores egen virksomhed og vores kunder. Vores engagement slutter ikke der - vi er også involveret i en række projekter, som kan bidrage til at gøre verden lidt bedre.

VORES BÆREDYGTIGHEDS MÅL

VORES MÅL 2023

Vedvarende energi.

 • Mindske vores energiforbrug
 • Mindske vores fjernvarmeforbrug
 • Mindske vores udslip fra vores firmabiler
 • Forny og miljømæssigt forbedre vores vognflåde

VORES MÅL 2023

Gode arbejdsforhold og en sund økonomisk vækst.

 • Alle vores leverandører skal underskrive vores adfærdskodeks
 • Øge andelen at besøgte leverandører i risikolande
 • Øge kundetilfredsheden hos vores kunder og aldrig understige 95 % kundetilfredshed

VORES MÅL 2023

Ansvarligt forbrug.

 • Øge kendskabet til forskellige råmaterialer
 • Alle vores produkter skal have godkendt dokumentation
 • Alle vores medarbejdere, der håndterer farligt gods, skal have ADR gennemført et ADR-kursus

VORES MÅL 2023

Klimapåvirkning.

 • Mindske unødvendige transporter, de skal ikke overstige 5%
 • Vi skal bevare en høj leveringspålidelighed på mindst 98%
 • Mindske udslippet fra vores lastbiler
 • Miljømæssigt forbedre vores lastbilflåde
 • Vi skal mindske vores vandforbrug

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2023

Hvordan lykkedes vi med målene i 2023?

I vores bæredygtighedsrapport forklarer vi, hvordan vi har identificeret hvilke mål, vi skal arbejde med, og rapporterer, hvad vi har arbejdet med inden for hvert mål, og hvordan vi har lykkedes at nå dem.

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2023

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK OG PLASTVISION

Tingstad hållbarhetspolicy

Bæredygtighed skal være et grundlæggende og vejledende princip for hele vores virksomhed. Vi er bindeleddet mellem producent og forbruger, og omgivet af virksomheder fra begge lejre. Vore mål er derfor at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen i hele v

Vi har valgt at fokusere bæredygtighed på fire primære områder, hvor vi vil og skal gøre en forskel.

Vores leverandører

Vi betragter vores leverandører som en forlængelse af vores virksomhed. Deres fabrikker, miljøpåvirkning og medarbejderforhold er en elementær del af de produkter, som vi efterfølgende leverer på det nordiske marked. At være en ansat i en virksomhed, som vi samarbejder med, skal derfor i relativt forhold overholde de arbejds- og sikkerhedsmæssige rettigheder, som de ansatte hos Tingstad har. At være Tingstad-leverandør indebærer også, at vi kræver og sikrer, at man, som Tingstad, tager hensyn til miljøet og samfundet og har etableret bæredygtighedsprincipper, der gennemsyrer virksomheden. Vores adfærdskodeks og revisioner hos vores leverandører udgør et vigtigt redskab i hvordan vi kommunikerer, følger op på og forbedrer forholdene for de virksomheder og medarbejdere, der producerer de artikler, som Tingstad sælger på det nordiske marked.

Vores egen virksomhed

At drive virksomhed, uanset karakteren, sker i en eller anden grad på bekostning af miljøet. Her har vi at udarbejde strenge retningslinjer og målsætninger,  der skal sikre, at vores virksomhed drives med så lav en miljøbelastning som muligt. Vores transportudslip skal optimeres og således mindskes hvert år. Vores medarbejdere skal kunne give bæredygtig vejledning til vores kunder og vide, hvordan de skaber en mere bæredygtig arbejdsgang hos Tingstad. Vores driftsaffald og energiforbrug skal optimeres og således mindskes hvert år.

Vores sortiment

Vi har etableret os som en aktør, der er kendt for sit enorme sortiment. Med dette følger der et stort ansvar. Ud over bredden i vores produktsortiment tilbyder vi også kunderne en lignende bredde, når det kommer til bæredygtige produktalternativer. Vi skal derfor sikre, at vores produktportefølje indeholder et velsammensat produktudvalg, som:

 • Er velegnet til genbrug eller genvinding
 • Er fremstillet på en ansvarsfuld eller lokalproduceret måde
 • Er fremstillet af fossilfrie råvarer eller kræver så lidt af naturens resurser som muligt
 • Har en certificeret miljømærkning

I 2014 oprettede vi produktafdelingen "Et mere bæredygtigt valg". Vores vision er, at vi skal være på forkant inden for bæredygtighed, og løbende præsentere nye innovative produktalternativer. Vi skal fortsat respektere, at vores kunder sætter pris på forskellige miljøaspekter, når det kommer til produktvalg, og derfor løbende introducere nyheder inden for de fire kategorier af mere bæredygtige produktvalg.

Vores omverden

De dele af verden og samfundet, som vi gennem vores forretning ikke direkte kan påvirke, berører alligevel Tingstad på et medmenneskeligt plan. Vi har besluttet at årligt afsætte en del af vores virksomheds overskud til at forbedre forholdene for udsatte, såvel nationalt som internationalt. Vi vil identificere initiativer, organisationer, foreninger og initiativer, der har til hensigt at ændre og forbedre vilkårene for de mindre privilegerede og udsatte omkring os, som vi som medarbejdere eller virksomhed ikke ellers når ud til i vores hverdag.

Vores plastvision

Plast er et materiale, der kan bidrage til et bæredygtigt samfund ved fx at optimere transporter og øge holdbarheden på fødevarer, men plast er også en miljøbelastning, da plast er fremstillet af fossile råstoffer, og som affald i naturen er plast et stort problem for miljøet og dyrene. Tingstad har udarbejdet en plastvision om at mindske, justere og tage ansvar for den plast, som vores virksomhed bruger og sælger.

 • I 2019 skal Tingstad tilbyde mindst ét alternativ til alle engangsartikler i plast, som vi sælger - MÅL OPNÅET

 • Inden 2021 skal engangsartikler som tallerkener, sugerør, bestik og drinkspinde være udfaset af sortimentet
 • Senest i 2025 skal 50 % af alle engangsartikler, vi sælger, være fremstillet af ikke-fossile materialer eller af genbrugsfossilmaterialer.

 

PROJEKTER VI STØTTER

Tingstad-Plastic-Bank

Plastic Bank.

In 2021, Tingstad has become a partner of Plastic Bank and in 2022, we at Tingstad will launch new pump soaps, marked with Plastic Bank. This label means that for each bottle sold, we donate a sum that guarantees that 5 plastic bottles are picked up and prevented from ending up in the sea. Our hope and wish is that this will generate a good contribution to a better world environmentally and socially.

Giving Tuesday.

Giving Tuesday was created in 2012 as a counter-reaction to consumption days such as Black Friday and Cyber Monday, where the focus was instead on care, giving and an encouragement to do good. In 2022, Tingstad was involved and supported Giving Tuesday with the call to swisha SEK 20, corresponding to a breakfast for a homeless person. The response was good and this resulted in Tingstad and Tingstad's employees donating a total of 500 breakfasts together. Money and breakfasts that make a big difference where it is really needed.

Beepartners.

Tingstad supports Beepartners. Beepartner's mission is to create greener cities for the future. In the spring of 2021, 30,000 bees moved into a hive on our roof. By being a sponsor of all these bees, we benefit our local environment at the same time as we develop our environmental work and hope to spread the knowledge about the bees' role as pollinators.

How important bees and pollinating insects are to us humans has probably not escaped anyone. Bees and other pollinators play a key role in biodiversity and food production. We have already harvested our first honey, which in itself is another good and wonderful advantage of being sponsors of bees.

Stiftelsen Fistulasygehuset.

Tingstad har siden 2009 støttet Stiftelsen Fistula med et årligt bidrag. Fistulasygehuset ligger i Etiopiens hovedstad Addis Abeba og er et sygehus for kvinder med fødselsskader, obstetrisk fistula. 

Kvinder har som gruppe en underordnet stilling, lider ofte af underernæring, men skal arbejde hårdt med at bære brænde og vand.  Omskæring er almindeligt forekommende. Trods lovgivning bliver piger stadig tidligt gift og gravide som meget unge. Det fører til svære fødsler, hvor barnet dør, med underlivsskader for den unge mor som følge. Tarm og urinblære fungerer ikke, og hun bliver ildelugtende, udstødt og smidt ud af sin familie. Gennem operation og kærlig omsorg hjælper Fistulasygehuset pigerne tilbage til et menneskeværdigt liv.   

Stiftelsen Fistulasjukhuset er en almennyttig, partipolitisk og religiøst uafhængig stiftelse, som har et stort behov for donationer for at kunne drive sit arbejde. 

For at læse mere om stiftelsen, besøg www.fistulasjukhuset.org

Tingstad støtter Faktum.

Faktum blev grundlagt i 2001 i Göteborg og er Götalands gadeavis. Alle hjemløse eller socialt udsatte kan begynde at sælge Faktum. Sælgerne køber avisen for 40 kroner, sælger den for 80 og beholder forskellen. Arbejdet indebærer oftest mere end bare at tjene penge på avissalg, det indebærer også at tage ansvar, planlægge sin hverdag, skabe rutiner og blive en del af en social sammenhæng. Faktum arbejder også med at skabe debat og opinion omkring hjemløshed og socialt udsatte.

Göteborgs Räddningsmission.

Vinteren i Sverige kan være kold og barsk ikke mindst for dem, der ikke har tag over hovedet.  I 2020 valgte Tingstad at donere vinterjakker til Göteborgs Redningsmission samt mad til deres egen købmand "Maträtt".

Göteborgs Redningsmission er en almennyttig forening og en ngo, som udfører med socialt arbejde.  Organisationens opgave er at gøre opmærksom på og modvirke forhold i samfundet som fører til og forværrer social udsathed og ekskludering. Visionen er, at alle mennesker har ret til et værdigt liv.  Det er en stor udfordring at beskæftige sig med socialt arbejde i Göteborg i dag. Folk med erfaring ved, at det tager tid. Hvert aktivitetsområde i Göteborgs Redningsmission har sine udfordringer. At påvirke og mobilisere for at der skal være beskyttede boliger i byen til kvinder, som tvinges til at sælge deres kroppe på Göteborgs gader er en udfordring. En anden udfordring er, at 4.000 personer i Göteborg ikke har tag over hovedet eller mad nok til at klare sig.

"Maträtt" er redningsmissionens egen købmand. Et socialt supermarked, der sælger madspild, tilbyder jobtræning og bekæmper fødevarefattigdom. Alle er velkomne til at shoppe i butikken, men det er primært for medlemmer med lave indkomster, der har svært ved at få penge nok i almindelige købmandsforretninger.

 

Miljø og kvalitet

Vi er certificerede iht. ISO-standard 14001:2015 for miljø, og 9001:2015 for kvalitet. Dette kan vores kunder forvente:

 1. Mindst 98 % af vores leverancer skal nå kunden til aftalt tid. Vi måler alle leverancer, og handler øjeblikkeligt, uden forsinkelse, hvis noget går galt.
 2. Vi leverer kun produkter fra producenter, der overholder den gældende lov og efterlever FN's adfærdskodeks. Vi gennemfører løbende revisioner på fabrikker i Asien og giver revisionsrapporterne videre til vores kunder.
 3. Vi dokumenterer, hvad vores kunder mener. Hver mening tæller, og vores mål er at reagere hurtigt på eventuel feedback.
 4. Vi foretager kvalitetskontrol af vores kunders produkter, og garanterer sporbarhed i hele produktionskæden.
 5. Det er vores opgave at holde os opdaterede om de love og bestemmelser, som vores kunders produkter er omfattet af. Tingstads kunder skal kunne undersøges af myndighederne, uden at det giver grund til bekymring. 
 6. Vi tager ansvaret for løbende at introducere produkter, der udgør et mere bæredygtigt alternativ.
EN DEL AF VIRKSOMHEDEN

ISO-certificeret siden 90'erne.

Siden 90'erne har vi været ISO-certificeret og i 2016 var vi en af de første i branchen, der modtog ISO-certificeringer for kvalitet og miljø 14001:2015 og 9001:2015.

Vores ISO-arbejde indebærer, at alle vores afdelinger arbejder med miljø og kvalitet, vores personale er uddannet og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores arbejde.

Læs mere
VORES ADFÆRDSKODEKS

En god forretning handler om mere end penge.

Ved at tage ansvar og drive god forretning, der er ikke kun er god for os og vores kunder – men for hele kæden – fletter vi bæredygtighed sammen med indkøb.

Et grundlæggende krav, vi stiller til alle vores leverandører, er at opretholde høje standarder for etiske, sociale og miljømæssige forhold i deres virksomhed. Vi gennemfører også planlagte og ikke-planlagte besøg og revisioner hos leverandører i risikolande.

Læs mere
En lettere levering

Bølgepaller

Nu leverer vi også på bølgepaller. En træpalle vejer 10-12 kilo, mens en bølgepalle kun vejer 2 kilo, noget du vil bemærke, når du til sidst håndterer pallen. Brøndpallens lettere vægt betyder, at der bruges mindre brændstof i transporten til dig som kunde, hvilket igen giver lavere CO2-udledning. Vores mål er, at cirka 70 % af vores paller skal være bølgepaletter. Vægtgrænsen på bølgepallen er cirka 400 kg, hvilket betyder, at træpaller stadig skal bruges i et vist omfang

Desværre er ingen online, men du kan sende os en e-mail til kontakt@tingstad.dk!

Hurtige links

Information