Gå til kassen 0,00NOK 0 varer i handlekurven
Alle priser er
EKSKL. MVA
EKSKL. MVA
 • Alle priser er

 • EKSKL. MVA
 • INKL. MVA
Rengjøring & Papir
Kjøkken & Takeaway
Klær, Sko & Tilbehør
Bar & Servering
Kontor & Datatilbehør
Butikk & E-handel
Skadedyr, Beskyttelse & Sikkerhet

Bærekraft.

For oss som driver i en bransje der vi benytter oss av naturens ressurser, er engasjement for vår fremtidige verden noe vi tenker på og tar med oss i alt vi gjør. Det betyr at vi ønsker å tilby våre kunder bærekraftige produkter og at vi tar ansvar når det kommer til vår egen bedrift.

VÅRE BÆREKRAFTSMÅL

Bærekraft:

Hva gjorde vi i år 2021?

For de fleste av oss var 2021 mildt sagt et litt annerledes år. Pandemien har på mange måter satt sine spor og vist oss mennesker hvor sårbare vi er, men også gitt en verdifull utvikling som trolig er kommet for å bli. Den positive effekten pandemien har medført klimaet er ett godt eksempel på dette.

I løpet av det siste året har Tingstad bevisst tatt mange viktige avgjørelser, som retter seg mot bærekraft. Les mer om dette i bærekraftrapporten vår.

LES MER
Målene våre for 2021

Ren energi for alle.

 • Reduser energiforbruket
 • Reduser fjernvarmeforbruket vårt
 • Reduser utslipp fra firmabilene våre
 • Stadig videreutvikle miljømessige valg når det kommer til transportlogistikken vår

Målene våre for 2021

Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

 • Alle leverandørene våre må ha signert vår Code of Conduct
 • Øke antallet leverandørkontroller i risikoland
 • Øke kundetilfredsheten hos kundene våre og aldri falle under 95% tilfredsstilte kunder

Målene våre for 2021

Ansvarlig forbruk og produksjon.

 • Øke kunnskap og bevissthet om forskjellige råvarer
 • Alle produktene våre må ha godkjent dokumentasjon
 • Alle arbeidere som håndterer farlig gods skal ha gjennomført ADR-opplæring

Målene våre for 2021

Stoppe klimaendringene.

 • Reduser unødvendig transport, de får ikke overstige 5%
 • Vi skal opprettholde en høy leveringssikkerhet på minst 98%
 • Reduser utslipp fra lastebilene våre
 • Miljømessige forbedringer av transportbilene våre
 • Vi skal redusere vannforbruket vårt

BÆREKRAFTSPOLICY OG PLASTVISJON

Hos oss er bærekraft er et grunnleggende prinsipp som veileder oss i alt vi gjør. Vi er forbindelsen mellom produsent og forbruker. Vår visjon er å forankre bærekraftige løsninger samt påvirke alle bedriftsledd mot en mer bærekraftig fremtid.

Vi har valgt å sette fokus på fire ledd der vi vil og skal gjøre en bærekraftig forskjell.

VÅRE LEVERANDØRER

Vi ser på leverandørene våre som en forlengelse av alt vi gjør. Fabrikker, miljøpåvirkning og arbeidsforhold har stor betydelse for hva vi senere leverer til det nordiske markedet. Er man ansatt i et selskap som vi samarbeider med krever vi at arbeidsrettigheter og arbeidssikkerhet er på lik linje med hva de ansatte på Tingstad har. Av leverandørene våre krever vi at miljøet og omverden blir tatt hensyn til og at de har et etablert miljøarbeid som gjennomtrenger virksomheten deres. Hvordan leverandørene våre utfører deres Code of conduct, samt revisjoner vi utfører er viktige verktøy for hvordan vi kommuniserer, følger opp og forbedrer vilkårene til de ansatte i selskap vi samarbeider med og som til syvende og sist produserer de produktene Tingstad supplerer det nordiske markedet med.

VÅR EGEN VIRKSOMHET

Å gjøre forretninger, uavhengig av sjanger, blir som oftest gjort på bekostning av miljøet. Her har vi valgt å sette strenge krav, retningslinjer og mål som skal sikre at vår virksomhet bedrives med så lav miljøpåvirkning som mulig. Transportutslippene skal optimaliseres og dermed reduseres hvert år. Medarbeidere våre skal ha relevant kunnskap om hvordan de kan gi bærekraftig veiledning og råd til kundene våre, samt ha kunnskap om hvordan de selv kan skape en mer bærekraftig arbeidsdag på Tingstad. Vårt bedriftsavfall og energiforbruk skal optimaliseres og dermed også reduseres hvert år.

SORTIMENTET VÅRT

Vi er et ledende etablert selskap med enormt stor bredde i sortimentet vårt. Med dette følger også et stort ansvar. I tillegg til bredden i sortimentet vårt vil vi også kunne tilby kundene våre like stor bredde når det kommer til produkter med gode miljøegenskaper. Vi skal derfor sørge for at vår produktportefølje inneholder en god blanding av produkter som:

 • Egner seg til gjenbruk eller resirkulering
 • Er nærprodusert eller produsert på en ansvarlig måte
 • Er laget av fossilfrie råmaterialer eller tar minst mulig av naturens ressurser
 • Har en sertifisert miljømerking

I 2014 introduserte vi en produktkategori som vi kaller Et mer bærekraftig valg. Vår visjon er at vi alltid skal være i forkant når det gjelder bærekraftige løsninger og stadig presentere nye, innovative alternativer. Vi respektere at våre kunder ønsker miljøgunstige alternativer når det gjelder produktvalg og vil derfor kontinuerlig fylle på nye produkter i alle de fire leddene vi fokuserer på når det kommer til bærekraftige produktvalg.

VÅR OMVERDEN

De delene av verden og samfunn vi ikke kan påvirke som foretak, forsøker vi å nå likevel, på en medmenneskelig måte. Vi har besluttet at hvert år skal noe av Tingstads fortjenesten gagne enkeltpersoner både i og utenfor Norges grenser. Vi vil identifisert initiativ, organisasjoner, foreninger og tiltak som har til hensikt å endre og forbedre forholdene til mindre privilegerte og sårbare mennesker i verden, som vi som foretak ikke normalt når ut til i hverdagen.

VÅR PLASTVISJON

Plast er et materiale som kan bidra til et bærekraftig samfunn ved f.eks. optimalisert transport og lengre holdbarhet på mat. Men i samme grad som plast kan ha fordeler, kan plast også bidra til miljøbelastninger pga. bruk av fossile råmaterialer og alvorlige effekter ved forsøpling av hav og natur. Tingstad har en plastvisjon der vi ønsker å redusere, endre og ta ansvar for plasten som virksomhet vår både benytter og selger.

 • Innen 2019 skal Tingstad tilby minst ett alternativ til samtlige engangsprodukter som vi selger
 • Innen 2021 skal engangsprodukter som tallerkener, sugerør, bestikk og drikkepinner ha blitt silt ut av sortimentet
 • I 2025 skal 50% av alle engangsproduktene vi selger bestå av fossilfrie råvarer eller resirkulert fossilt råmateriale.

PROSJEKTER VI STØTTER

Human Bridge.

Vi støtter den svenske hjelpeorganisasjonen Human Bridge. Human Bridge jobber for mennesker i sårbare og konfliktfylte land ved å levere fungerende medisinsk utstyr, brukte tekstiler, forsyninger o.l. Human Bridge ble grunnlagt av Swedish Medical Mission og Erikshjälpen 2001.

Cancerfonden.

Vi er glade for at vi som foretaksvenn 2018 fikk være med å bidra til Cancerfondens rosa sløyfe innsamling og deres viktige forskningsarbeid rundt brystkreft. Sammen kan vi sørge for at færre rammes og at flere overlever denne sykdommen. Sammen kan vi bekjempe kreft.

Cancerfonden er en frittstående, ideell innsamlingsorganisasjon som arbeider for at flere skal overleve og at færre skal rammes av kreft. For å nå dette målet jobber Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunnskapsformidling og påvirkningsarbeidet. Siden Cancerfonden ble stiftet i 1951 har de delt ut nærmere 9 milliarder kroner til svensk kreftforskning. Cancerfondens Rosa Sløyfe-kampanje gjennomføres i oktober hvert år med den hensikt å finansiere kreftforskning og spre kunnskap om forebygging av kreft, samt å gjennomføre påvirkningsarbeidet.

Stiftelsen Fistulasykehuset.

Tingstad har siden 2009 støttet Fistula Stiftelsen gjennom et årlig bidrag. Fistulasykehuset ligger i Etiopia sin hovedstad Addis Ababa og er et sykehus for kvinner med fødselsskader, obstetrisk fistula.

Kvinner som gruppe har en underordnet stilling, lider ofte av underernæring og må jobbe hardt med å bære ved og vann. Kjønnslemlestelse er vanlig og til tross av loven blir jenter giftet bort og gravide i veldig ung alder. Mange av jentene har vanskelige fødsler der barnet dør og underlivskader er ofte en følge av dette. Blære og tarmer fungerer ikke som de skal og jentene begynner å lukte ille, blir en byrde for sine nære og kjære, noe som dessverre fører til at de blir utstøtte av sine familier. Gjennom en operasjon og etterlengtet omsorg, hjelper Fistulasykehuset jentene tilbake til et verdig liv.

Fistulasykehuset er en ideelt arbeidende partipolitisk stiftelse som har et stort behov av donasjoner for å kunne overleve.

For å lese mer om stiftelsen, besøk www.fistulasjukhuset.org

Gothia Cup.

Gothia Cup er en av verdens største fotballturneringer etter Norway Cup. Her møtes unge mennesker fra hele verden hverandre, spiller fotball og blir kjent. Tingstad er en Social Partner til Gothia Cup, som blant annet betyr at vi støtter Gothia Cup-programmet som hjelper fotballag verden over, som ellers ikke hadde hatt mulighet til å delta i turneringen pga. blant annet økonomiske årsaker.

Göteborgs Räddningsmission.

Vinteren er kald og tøff for de som ikke har tak over hodet. I 2018 valgte Tingstad å donere 450 vinterjakker til Gøteborgs Redningsmisjon.

Gøteborgs Redningsmisjon er en ideell forening og en idebasert organisasjon som arbeider med sosialt arbeid. Organisasjonens oppdrag er å gjøre mennesker medvitende om og motvirke forhold i samfunnet som leder til utsatthet og ekskludering. Visjonen er at hvert menneske har krav på et verdig liv. Det er en stor utfordring å jobbe med sosialt arbeid i Gøteborg. Å påvirke og mobilisere et trygt boende for kvinner som blir tvunget til å selge kroppene sine i Gøteborg, er krevende. En annen utfordring er at 4 000 mennesker i Gøteborg har hverken tak over hodet eller nok mat til å klare seg en hel dag.

Faktum.

Tingstad støtter Faktum. Faktum ble grunnlagt i 2001 i Gøteborg og er Götalands gateavis. Hvem som helst som er hjemløs eller som er sosialt ekskludert kan begynne å selge Faktum. Selgerne kjøper avisen for 30 kroner, selger den for 60kroner og får beholder differansen. Arbeidet innebærer mer enn bare å tjene penger på avissalget, det innebærer også å ta ansvar, planlegge sin hverdag, skape rutiner og å bli en del av et sosialt nettverk igjen. Faktum jobber også med å skape debatt og opinion rundt hjemløshet og sosial ekskludering.

Miljø og kvalitet

Vi er sertifiserte mot ISO standarden 14001:2015 for miljø og 9001:2015 for kvalitet. Detter er hva kundene våre kan forvente seg.
01

Minst 98% av våre leveranser skal nå kunden til lovet tid. Vi sjekker alle leveranser og agerer med en gang, uten å drøye om noe skulle bli feil.

02

Vi leverer kun produkter fra produsenter som følger gjeldende lovstifting og som oppfyller FNs: Code Of Conduct. På fabrikkene i Asia gjennomfører vi kontinuerlige revisjoner som vi gjerne lar kundene våre få innsyn i.

03

Vi dokumenterer hva kunden våre tenker. Alle meninger tas i betraktning og vårt mål er at vi omgående løser eventuelle synspunkter som kan tas hånd om.

04

Vi gjennomfører kvalitetskontroll av kundene våre sine produkter og garanterer sporbarhet gjennom hele produksjonskjeden.

05

Det er vår oppgave å holde oss oppdaterte når det kommer til lover og forskrifter som omfatter kundene våre sine produkter. Tingstad sine kunder skal kunne granskes av myndighetene uten noe som helst uro eller problem.

06

Vi tar på oss det ansvaret at vi på løpende bånd fortsetter å presentere produkter som hører hjemme i samfunnet bærekraftige fremtid.

EN DEL AV VIRKSOMHETEN VÅR

ISO-sertifisert siden 90-tallet

Siden 1990-tallet har vi vært ISO-sertifisert og i 2016 var vi en av de første i bransjen til å bli sertifiserte mot den nye miljøstandarden 14001: 2015 og 9001: 2015 for kvalitet.

Vårt ISO-arbeid betyr at alle avdelinger jobber med miljø og kvalitet, at våre ansatte har fått opplæring og at vi arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidet vårt.

Les mer
Tingstad Code Of Conduct

En god handel betyr mer enn bare penger.

Ved å ta ansvar og gjøre gode forretninger som ikke bare gagner oss og våre kunder – men også alle produksjonsland – fletter vi sammen bærekraft med handel.

Et grunnleggende krav vi alltid stiller leverandørene våre, er at de kan sikkerhetsstille en høy standard og gode retningslinjer når det gjelder etiske, sosiale og miljørelaterte forhold i virksomheten deres. Vi gjennomfører også bookede besøk, ubookede besøk og revisjoner hos leverandører i risikoland.

Les mer

This is Tingstad.

Spill film

Dessverre er ingen online, men du kan sende oss en e-post til ordre@tingstad.se!

Hurtiglinker

Information